Mu Mới ra, Mu RedBull SS 6.15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 💖 Free 99%, Phù Hợp Cho Dân Cày

Trang chủ: http://muwake-up.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/2014613018702063

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ: Vĩnh Cửu

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 10/03/2022 (10h) - Open Beta: 13/03/2022 (10h)