Mu Mới ra, Mu Sao Việt  - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - mu của người việt , pk free
Mu Mới ra, Mu Sao Việt  - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - mu của người việt , pk free

Trang chủ: http://musaoviet.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/musaoviet.net

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: gaion

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 04/03/2023 (13h) - Open Beta: 06/03/2023 (19h)