Mu Mới ra, Mu Season 2.0 Xưa - Season 2 Exp 300x - Drop 10% - săn wcoin miễn phí, đậm chất cày
Mu Mới ra, Mu Season 2.0 Xưa - Season 2 Exp 300x - Drop 10% - săn wcoin miễn phí, đậm chất cày

Trang chủ: https://muss2xua.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mus2xua/

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Phục Hưng

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 10%

Alpha Test: 26/03/2024 (13h) - Open Beta: 28/03/2024 (13h)