Mu Mới ra, MU SINH TỬ - Season 6 Exp 999x - Drop 30% - MU ONLINE SEASON 6.9 CHUẨN

Trang chủ: https://mu-sinhtu.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/musinhtu.nett/?ref=pages_you_manage

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ Anh Hùng

Loại Mu: Reset In Game, Exp 999x, Drop 30%

Alpha Test: 12/11/2021 (11h) - Open Beta: 14/11/2021 (11h)