Mu Mới ra, Mu SS6.9 Classic - Season 6 Exp 100x - Drop 20% - Không Danh Hiệu, Không Tu Chân
Mu Mới ra, Mu SS6.9 Classic - Season 6 Exp 100x - Drop 20% - Không Danh Hiệu, Không Tu Chân

Trang chủ: https://ss6plus.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/ss6plus

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Phục Hưng

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 20%

Alpha Test: 15/06/2023 (13h) - Open Beta: 16/06/2023 (13h)