Mu Mới ra, Mu Thiên Hà Xanh - Season 6 Exp 500x - Drop 80% - miễn phí. không webshop
Mu Mới ra, Mu Thiên Hà Xanh - Season 6 Exp 500x - Drop 80% - miễn phí. không webshop

Trang chủ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100087908714989

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100087908714989

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ThienHaXanh

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 80%

Alpha Test: 29/05/2023 (19h) - Open Beta: 31/05/2023 (19h)