Mu Mới ra, Mu Ti Tan SS6.9 - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - KHÔNG DANH HIỆU-CÓ NPC BUFF FULL
Mu Mới ra, Mu Ti Tan SS6.9 - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - KHÔNG DANH HIỆU-CÓ NPC BUFF FULL

Trang chủ: https://mu-titan.co/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuTiTan.Co

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: PHỤC HƯNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 20%

Alpha Test: 28/05/2023 (9h) - Open Beta: 29/05/2023 (13h)