Mu Mới ra, Mu Tiên Giới - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Free Cày Cuốc . Custom Đồ Mới
Mu Mới ra, Mu Tiên Giới - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Free Cày Cuốc . Custom Đồ Mới

Trang chủ: https://mu-tiengioi.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muss6vietnam/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Tiên Giới

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 10/09/2023 (10h) - Open Beta: 11/09/2023 (13h)