Mu Mới ra, MU VIỆT NAM SS6.15 - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - MIỄN PHÍ - KHÔNG WEBSHOP
Mu Mới ra, MU VIỆT NAM SS6.15 - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - MIỄN PHÍ - KHÔNG WEBSHOP

Trang chủ: http://mu-vietnamss6.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/101290559170

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: HÀ NỘI

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 20%

Alpha Test: 25/03/2022 (13h) - Open Beta: 27/03/2022 (13h)