Mu Mới ra, Mu Việt Season 2.0 - Season 2 Exp 50x - Drop 10% - lối chơi cầy cuốc item ra chậm
Mu Mới ra, Mu Việt Season 2.0 - Season 2 Exp 50x - Drop 10% - lối chơi cầy cuốc item ra chậm

Trang chủ: https://mu-vietss2.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muviets2.0

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Arena

Loại Mu: Reset In Game, Exp 50x, Drop 10%

Alpha Test: 24/11/2023 (13h) - Open Beta: 26/11/2023 (13h)