Mu Mới ra, Mu Việt Season 6.9 - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Season 6.9 mới ra - Mu cày cuốc
Mu Mới ra, Mu Việt Season 6.9 - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Season 6.9 mới ra - Mu cày cuốc

Trang chủ: https://muviet2009.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muss6moira

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Mu Việt

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 09/05/2022 (10h) - Open Beta: 10/05/2022 (13h)