Mu Mới ra, MU VNFPT.COM - Season 2 Exp 50x - Drop 10% - Siêu Phẩm Cầy Cuốc Tháng 06-2024

Trang chủ: https://muvnfpt.com/Intro/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muvnfpt2024/

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Huyền Thoại

Loại Mu: Reset In Game, Exp 50x, Drop 10%

Alpha Test: 13/06/2024 (19h) - Open Beta: 15/06/2024 (19h)