Mu Mới ra, Mu Xưa - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - PHIÊN BẢN MU SEASON 6.3 CLASSIC
Mu Mới ra, Mu Xưa - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - PHIÊN BẢN MU SEASON 6.3 CLASSIC

Trang chủ: https://muxua.top/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuxuaClassic

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hùng Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 28/05/2024 (13h) - Open Beta: 30/05/2024 (19h)