Mu Mới ra, Mu Xưng Bá SS6.9  - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Mu Online Private
Mu Mới ra, Mu Xưng Bá SS6.9  - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Mu Online Private

Trang chủ: http://mu-xungba.net

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muxungbass6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thần Tài

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 11/03/2022 (13h) - Open Beta: 13/03/2022 (13h)