Mu Mới ra, MU8X.NET- CẦY CUỐC - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - KHÔNG TỐP NẠP- KHÔNG QUAN HAM- DH
Mu Mới ra, MU8X.NET- CẦY CUỐC - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - KHÔNG TỐP NẠP- KHÔNG QUAN HAM- DH

Trang chủ: http://mu8x.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/8xMuonline/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: :::NORIA:::

Loại Mu: Reset In Game, Exp 3000x, Drop 30%

Alpha Test: 29/04/2022 (10h) - Open Beta: 01/05/2022 (13h)