Mu Mới ra, MU8X.NET- THẾ HỆ 8X - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - KHÔNG TU LUYỆN - DANH HIỆU-QUAN HAM
Mu Mới ra, MU8X.NET- THẾ HỆ 8X - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - KHÔNG TU LUYỆN - DANH HIỆU-QUAN HAM

Trang chủ: http://mu8x.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/8xMuonline/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Huyền Thoại

Loại Mu: Reset In Game, Exp 2000x, Drop 20%

Alpha Test: 05/08/2022 (10h) - Open Beta: 07/08/2022 (13h)