Mu Mới ra, MUBAOTAP.NET - MUSS6 - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - CHUẨN CẦY CUỐC - MAX WING 3
Mu Mới ra, MUBAOTAP.NET - MUSS6 - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - CHUẨN CẦY CUỐC - MAX WING 3

Trang chủ: http://mubaotap.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/TheGioiMuXua

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Sóng Thần

Loại Mu: Reset In Game, Exp 3000x, Drop 30%

Alpha Test: 31/03/2023 (10h) - Open Beta: 02/04/2023 (13h)