Mu Mới ra, MUBAOTAP.NET - SS6.3 - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FREE CHO ANH EM GIẢI NHIỆT HÈ
Mu Mới ra, MUBAOTAP.NET - SS6.3 - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FREE CHO ANH EM GIẢI NHIỆT HÈ

Trang chủ: http://mubaotap.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuBaoTap.Net

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ***Sóng Gió***

Loại Mu: Reset In Game, Exp 3000x, Drop 30%

Alpha Test: 11/05/2023 (10h) - Open Beta: 13/05/2023 (13h)