Mu Mới ra, Mu-BocPhet.XYZ - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - sv cầy cuốc
Mu Mới ra, Mu-BocPhet.XYZ - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - sv cầy cuốc

Trang chủ: http://id.mu-bocphet.xyz/index.php

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/5313724345313495

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Bốc Phét

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 100%

Alpha Test: 26/03/2022 (19h) - Open Beta: 28/03/2022 (10h)