Mu Mới ra, Muclassic.net  - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - game miễn phí cày reset Free
Mu Mới ra, Muclassic.net  - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - game miễn phí cày reset Free

Trang chủ: https://muclassic.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muss6hot

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Phuc Sinh

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 30%

Alpha Test: 02/09/2022 (13h) - Open Beta: 03/09/2022 (13h)