Mu Mới ra, Mu-Đại Lục.info - Season 16 Exp 1500x - Drop 50% - SĂN BOSS MỆT NGHỈ-EVEN 24H-ỔN ĐỊNH
Mu Mới ra, Mu-Đại Lục.info - Season 16 Exp 1500x - Drop 50% - SĂN BOSS MỆT NGHỈ-EVEN 24H-ỔN ĐỊNH

Trang chủ: https://mu-dailuc.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MUTHIENQUYEN.COMM

Phiên bản: Season 16 - Máy chủ: Kỷ Nguyên AI

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1500x, Drop 50%

Alpha Test: 24/06/2024 (10h) - Open Beta: 25/06/2024 (13h)