Mu Mới ra, 🔥⚔MU-FPTSS6.NET⚔🔥  - Season 6 Exp 999x - Drop 50% - Event liên tục - Trian quái nhận WC
Mu Mới ra, 🔥⚔MU-FPTSS6.NET⚔🔥  - Season 6 Exp 999x - Drop 50% - Event liên tục - Trian quái nhận WC

Trang chủ: https://mu-fptss6.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muonliness6.9moinhat

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: 🔥 THIÊN TƯỚNG 🔥

Loại Mu: Reset In Game, Exp 999x, Drop 50%

Alpha Test: 11/05/2023 (13h) - Open Beta: 13/05/2023 (13h)