Mu Mới ra, Mugate.co SS6 NonRS - Season 6 Exp 1x - Drop 30% - Phiên bản Season 6 Đồ Họa Đẹp - Lối
Mu Mới ra, Mugate.co SS6 NonRS - Season 6 Exp 1x - Drop 30% - Phiên bản Season 6 Đồ Họa Đẹp - Lối

Trang chủ: https://mugate.co/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mugate.co.ss6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: THẦN MA

Loại Mu: Non Reset, Exp 1x, Drop 30%

Alpha Test: 13/09/2023 (19h) - Open Beta: 15/09/2023 (19h)