Mu Mới ra, MUGATE.TV - Season 6 Exp 150x - Drop 10% - Không Custom - Đậm Chất Cày Quốc
Mu Mới ra, MUGATE.TV - Season 6 Exp 150x - Drop 10% - Không Custom - Đậm Chất Cày Quốc

Trang chủ: https://mugate.tv/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mugate.tv

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Huyền Thoại

Loại Mu: Reset In Game, Exp 150x, Drop 10%

Alpha Test: 07/07/2022 (13h) - Open Beta: 09/07/2022 (13h)