Mu Mới ra, Muhanoi.us - Season 6 Exp 50x - Drop 5% - Cày Cuốc Chậm - Đồ 1 Op Giá Trị Cao

Trang chủ: http://muhanoi.us

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhanoi.us

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hà Nội 1

Loại Mu: Reset In Game, Exp 50x, Drop 5%

Alpha Test: 25/08/2022 (24h) - Open Beta: 28/08/2022 (9h)