Mu Mới ra, Muhanoi-s6.co - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - Free Cày Cuốc,Dung Luyện Đồ
Mu Mới ra, Muhanoi-s6.co - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - Free Cày Cuốc,Dung Luyện Đồ

Trang chủ: https://muhanoi-s6.co/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhanois6.15

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hỏa Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 20%

Alpha Test: 07/05/2024 (10h) - Open Beta: 08/05/2024 (13h)