Mu Mới ra, mu-hanoitv.com - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 9999
Mu Mới ra, mu-hanoitv.com - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 9999

Trang chủ: http://mu-hanoitv.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/101770889028355/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hà Nội Custom

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 07/12/2021 (12h) - Open Beta: 09/12/2021 (19h)