Mu Mới ra, Mu-hanoivn.net - Season 6 Exp 250x - Drop 10% - Không top lạp, cầy là có dễ chơi
Mu Mới ra, Mu-hanoivn.net - Season 6 Exp 250x - Drop 10% - Không top lạp, cầy là có dễ chơi

Trang chủ: https://mu-hanoivn.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61557965756970

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hoàng Gia

Loại Mu: Non Reset, Exp 250x, Drop 10%

Alpha Test: 13/06/2024 (19h) - Open Beta: 15/06/2024 (19h)