Mu Mới ra, MUHN8X.COM - MU MOI - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FREE CHO ANH EM GIẢI TRÍ
Mu Mới ra, MUHN8X.COM - MU MOI - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FREE CHO ANH EM GIẢI TRÍ

Trang chủ: Http://muhn8x.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Muhn8x/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: TỨ LONG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 3000x, Drop 30%

Alpha Test: 05/02/2023 (10h) - Open Beta: 07/02/2023 (13h)