Mu Mới ra, MUHN8X.COM-MU HÀ NỘI - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - NƠI THỂ HIỆN ĐẲNG CẤP PK !
Mu Mới ra, MUHN8X.COM-MU HÀ NỘI - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - NƠI THỂ HIỆN ĐẲNG CẤP PK !

Trang chủ: https://muhn8x.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Muhn8x/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: HÀ NỘI

Loại Mu: Reset In Game, Exp 3000x, Drop 30%

Alpha Test: 25/05/2022 (10h) - Open Beta: 26/05/2022 (13h)