Mu Mới ra, MU-HN97D.COM MAY CHU - Season 2 Exp 100x - Drop 20% - http://mu-hn97d.com/ OPEN CỤM 2 MAY
Mu Mới ra, MU-HN97D.COM MAY CHU - Season 2 Exp 100x - Drop 20% - http://mu-hn97d.com/ OPEN CỤM 2 MAY

Trang chủ: http://mu-hn97d.com/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: MUONLINE97D

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 20%

Alpha Test: 29/04/2024 (15h) - Open Beta: 03/05/2024 (19h)