Mu Mới ra, MU-HN97D.COM - Season 2 Exp 10x - Drop 20% - http://mu-hn97d.com/
Mu Mới ra, MU-HN97D.COM - Season 2 Exp 10x - Drop 20% - http://mu-hn97d.com/

Trang chủ: http://mu-hn97d.com/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: http://mu-hn97d.com/

Loại Mu: Reset In Game, Exp 10x, Drop 20%

Alpha Test: 29/04/2024 (10h) - Open Beta: 16/05/2024 (18h)