Mu Mới ra, mu-hnss2.net - Season 2 Exp 100x - Drop 15% - MU SS2 Phiên Bản Đặc Biệt Cày Cuốc

Trang chủ: https://mu-hnss2.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61560336011193

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Dungeon

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 15%

Alpha Test: 13/06/2024 (13h) - Open Beta: 14/06/2024 (13h)