Mu Mới ra, muhnx-ss2.vn season2 - Season 2 Exp 100x - Drop 5% - muhnx-ss2.vn season2 classic đỉncao
Mu Mới ra, muhnx-ss2.vn season2 - Season 2 Exp 100x - Drop 5% - muhnx-ss2.vn season2 classic đỉncao

Trang chủ: http://muhnx-ss2.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuhnxSS2.VNSeason2Classic

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: VÔ SONG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 5%

Alpha Test: 19/11/2023 (19h) - Open Beta: 21/11/2023 (19h)