Mu Mới ra, Muhnx-ss6.15 - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - Free Cày Quốc. Săn Boss Ra Đồ Víp
Mu Mới ra, Muhnx-ss6.15 - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - Free Cày Quốc. Săn Boss Ra Đồ Víp

Trang chủ: https://muhnx-ss6.co/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhnxss6.9

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Quỷ Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 20%

Alpha Test: 10/05/2024 (10h) - Open Beta: 11/05/2024 (13h)