Mu Mới ra, MUHOANKIEM.NET - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - NƠI TÌM LẠI KÍ ỨC NĂM XƯA !!!!
Mu Mới ra, MUHOANKIEM.NET - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - NƠI TÌM LẠI KÍ ỨC NĂM XƯA !!!!

Trang chủ: https://muhoankiem.net

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuHoanKiem.Net/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hoàn Kiếm

Loại Mu: Reset In Game, Exp 3000x, Drop 30%

Alpha Test: 27/05/2022 (10h) - Open Beta: 28/05/2022 (13h)