Mu Mới ra, MU-HUYỀN VŨ.COM - Season 16 Exp 1500x - Drop 50% - FREE TRAIN WINCOI-BOSS 24H
Mu Mới ra, MU-HUYỀN VŨ.COM - Season 16 Exp 1500x - Drop 50% - FREE TRAIN WINCOI-BOSS 24H

Trang chủ: https://sv2.mu-huyenvu.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MU-PK-Season69-105898657925576

Phiên bản: Season 16 - Máy chủ: HUYỀN VŨ 2

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1500x, Drop 50%

Alpha Test: 30/10/2022 (10h) - Open Beta: 31/10/2022 (13h)