Mu Mới ra, mu-keeppont.online - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Tặng Sét Full Thần Và Vũ Khí
Mu Mới ra, mu-keeppont.online - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Tặng Sét Full Thần Và Vũ Khí

Trang chủ: http://mu-keeppont.online/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/SS6plus/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thần Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 19/11/2021 (13h) - Open Beta: 21/11/2021 (10h)