Mu Mới ra, mu-laodai.com - Season 6 Exp 9999x - Drop 40% - Giải  Trí Vui Vẻ, PK Liên Tục
Mu Mới ra, mu-laodai.com - Season 6 Exp 9999x - Drop 40% - Giải  Trí Vui Vẻ, PK Liên Tục

Trang chủ: https://mu-laodai.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100091937056347

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Chiến Tranh

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 40%

Alpha Test: 21/04/2024 (8h) - Open Beta: 22/04/2024 (19h)