Mu Mới ra, Mu-Legend.Co - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - Nguyên Thủy-Sự Kiện Hấp Dẫn
Mu Mới ra, Mu-Legend.Co - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - Nguyên Thủy-Sự Kiện Hấp Dẫn

Trang chủ: https://mu-legend.co/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mulegend.co

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: STADIUM

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 20%

Alpha Test: 10/07/2023 (9h) - Open Beta: 11/07/2023 (13h)