Mu Mới ra, Munhanpham.com - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Miễn Phí
Mu Mới ra, Munhanpham.com - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Miễn Phí

Trang chủ: https://munhanpham.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100075109110182

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Nhân Phẩm

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 03/07/2024 (10h) - Open Beta: 04/07/2024 (19h)