Mu Mới ra, MuOnline2003.org - Season 2 Exp 1000x - Drop 5% - Phiên Bản Năm 2003 Chuẩn với 4 Clas
Mu Mới ra, MuOnline2003.org - Season 2 Exp 1000x - Drop 5% - Phiên Bản Năm 2003 Chuẩn với 4 Clas

Trang chủ: https://muonline2003.org/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muonline2003.org

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: 2003

Loại Mu: Non Reset, Exp 1000x, Drop 5%

Alpha Test: 19/03/2023 (8h) - Open Beta: 25/03/2023 (8h)