Mu Mới ra, MUPHONUI.COM - NEW - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - KHÔNG TU LUYỆN - DANH HIỆU-QUÂN HAM
Mu Mới ra, MUPHONUI.COM - NEW - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - KHÔNG TU LUYỆN - DANH HIỆU-QUÂN HAM

Trang chủ: http://muphonui.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muphonui/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Lào Cai

Loại Mu: Reset In Game, Exp 2000x, Drop 20%

Alpha Test: 03/08/2022 (10h) - Open Beta: 05/08/2022 (13h)