Mu Mới ra, MUPHONUI.COM - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - NƠI THỂ HIỆN ĐẲNG CẤP PK CLASS
Mu Mới ra, MUPHONUI.COM - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - NƠI THỂ HIỆN ĐẲNG CẤP PK CLASS

Trang chủ: http://muphonui.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muphonui/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Lào Cai

Loại Mu: Reset In Game, Exp 3000x, Drop 30%

Alpha Test: 05/06/2022 (10h) - Open Beta: 06/06/2022 (13h)