Mu Mới ra, MUPVP SS17.2 - Season 16 Exp 500x - Drop 30% - Mu Miễn Phí, Cày Quốc
Mu Mới ra, MUPVP SS17.2 - Season 16 Exp 500x - Drop 30% - Mu Miễn Phí, Cày Quốc

Trang chủ: http://mu-pvponlinevn.com/home/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MUVNMN

Phiên bản: Season 16 - Máy chủ: PVP II

Loại Mu: Non Reset, Exp 500x, Drop 30%

Alpha Test: 15/06/2023 (8h) - Open Beta: 17/06/2023 (20h)