Mu Mới ra, mu-sieusao.com - Season 6 Exp 9999x - Drop 40% - Săn Boss rớt đồ +11, Lâu Dài
Mu Mới ra, mu-sieusao.com - Season 6 Exp 9999x - Drop 40% - Săn Boss rớt đồ +11, Lâu Dài

Trang chủ: https://mu-sieusao.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100040843476166

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Đam Mê

Loại Mu: Non Reset, Exp 9999x, Drop 40%

Alpha Test: 12/05/2024 (8h) - Open Beta: 13/05/2024 (19h)