Mu Mới ra, Mu-SongTu.net - Season 6 Exp 70x - Drop 70% - Miễn phí 99%,boss 24/24
Mu Mới ra, Mu-SongTu.net - Season 6 Exp 70x - Drop 70% - Miễn phí 99%,boss 24/24

Trang chủ: http://mu-songtu.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/musongtu2024?mibextid=LQQJ4d

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ Song Tử

Loại Mu: Reset In Game, Exp 70x, Drop 70%

Alpha Test: 24/06/2024 (13h) - Open Beta: 25/06/2024 (13h)