Mu Mới ra, Mu-Ss2.Fun -Cầy Cuốc - Season 2 Exp 150x - Drop 10% - Cầy Cuốc Nguyên Thủy
Mu Mới ra, Mu-Ss2.Fun -Cầy Cuốc - Season 2 Exp 150x - Drop 10% - Cầy Cuốc Nguyên Thủy

Trang chủ: https://mu-ss2.fun/

Fanpage hỗ trợ: https://zalo.me/g/cghaty578

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Hồi Ức

Loại Mu: Reset In Game, Exp 150x, Drop 10%

Alpha Test: 25/05/2024 (10h) - Open Beta: 26/05/2024 (10h)