Mu Mới ra, MUSS2.VN 2012 - Season 2 Exp 80x - Drop 5% - MUSS2.VN Lâu Đời Nhất Việt Nam
Mu Mới ra, MUSS2.VN 2012 - Season 2 Exp 80x - Drop 5% - MUSS2.VN Lâu Đời Nhất Việt Nam

Trang chủ: https://muss2.vn

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/clubgameonline

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: CLASSIC

Loại Mu: Reset In Game, Exp 80x, Drop 5%

Alpha Test: 17/05/2023 (14h) - Open Beta: 20/05/2023 (14h)