Mu Mới ra, mu-ss4.net - Season 3 Exp 100x - Drop 10% - Không Webshop ko danh hiệu

Trang chủ: https://mu-ss4.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100085883896791

Phiên bản: Season 3 - Máy chủ: Arena

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 30/05/2024 (19h) - Open Beta: 31/05/2024 (19h)